This is alternative content.

Jesteś tutaj:
Tarcza Antykryzysowa
2020-04-08

- pomoc dla przedsiębiorców i osób fizycznych

 

Po przyjęciu rządowej ustawy antykryzysowej Wójt Gminy Orły przedstawił Radzie Gminy Orły lokalne rozwiązania będące wsparciem dla przedsiębiorców. Jeszcze w kwietniu zwołana zostanie sesja Rady Gminy Orły.

Ustawa antykryzysowa. – Wprowadziła nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji. W szczególności wprowadzone zostały przepisy umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego udzielanie dodatkowej pomocy publicznej, m.in. w formie zwolnień podatkowych oraz ulg w spłacie należności podatkowych/cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie


Jakie to wsparcie?


Nowe regulacje:

Art. 15p. Rada Gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

Działania Gminy Orły:
Przygotowywany jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie art. 15p ustawy antykryzysowej, zgodnie z którą prawem do zwolnienia objęte zostaną te grupy przedsiębiorców, które najbardziej odczuły skutki epidemii, w szczególności te podmioty, które na podstawie rozporządzeń rządu musiały zawiesić swoją działalność.
Nowe regulacje:
Art. 15q.  Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
Działania Gminy Orły:
W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłuża się przedsiębiorcom,  których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych, oraz nie objętych zwolnieniem, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., z powodu pogorszenia ich płynności finansowej do dnia 30 września 2020 r. Rada gminy podejmie też uchwałę o nie stosowaniu prolongaty dotyczącej wymienionych wyżej terminów.
Nowe regulacje:
Art. 15zzzf. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
Działania Gminy Orły:
Przygotowywany jest projekt uchwały Rady Gminy w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym na podstawie art. 15zzzf ustawy antykryzysowej, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
 Tak zwana „Tarcza antykryzysowa” to nowe instrumenty i rozwiązania dla przedsiębiorców,  przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe rozwiązania, które będą realizowane przez urzędy pracy to:

  • jednorazowa niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy,
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, jeśli w następstwie COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych.

Wszystkie formy dostępne będą po ogłoszeniu naboru wniosków na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu

Informacji na temat realizowanych przez PUP form wsparcia można zasięgnąć pod numerem telefonu 16 676 00 83  lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Znajdują się tam również informacje o innych świadczeniach na rzecz ochrony miejsc pracy, których realizatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (świadczenia postojowe) czy Wojewódzki Urząd Pracy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym).

Szczegółowe informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc znaleźć można na stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

► Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?
Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć


Ponadto dla osób fizycznych:

Dalsza wypłata świadczeń, które zależą od orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
Badania przeprowadzane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie
Rehabilitacja lecznicza
Świadczenia z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Czytano: 25012 razy
Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Kalendarz Imprez
<< Kwiecień >>

2024-04-18

Czwartek

2024-04-19

Piątek

2024-04-20

Sobota

2024-04-21

Niedziela

2024-04-22

Poniedziałek

2024-04-23

Wtorek

2024-04-24

Środa

Kwiecień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

d1764cb6709cf585471a320624a52ced
http://www.alp-carp.com/http://www.wrota.podkarpackie.pl/http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013http://www.powiat.przemysl.pl/http://www.arimr.gov.pl/http://www.pup.przemysl.pl/
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.