This is alternative content.

Jesteś tutaj:

          Koronowirus: aktualne informacje i zalecenia         


 

Szanowni Państwo,
 
w związku z ryzykiem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2, troszcząc się o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w tutejszym urzędzie. Rozumiem, że każda sprawa jest ważna, jednak w stanie zagrożenia epidemicznego proszę o rozważenie, czy jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, wymagająca osobistej wizyty w urzędzie.
 
Mając powyższe na uwadze informuję, że:
od dnia 16 marca 2020 r. od godz. 12.00 do odwołania Urząd Gminy Orły załatwia sprawy wyłącznie mailowo i telefonicznie. Ważne sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiane są po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem urzędu gminy. Przesyłki w formie pisemnej nie wymagające potwierdzenia można złożyć do skrzynki wystawionej przed Urzędem Gminy Orły.
Uprzejmie proszę o składanie dokumentów przez ePUAP, korzystając z serwisów www.obywatel.gov.pl, www.biznes.gov.pl, mailowo: urzad@ugorly.pl, gopsorly@ugorly.pl, emp@tia lub telefonicznie:
centrala:
(16) 671 26 93
(16) 671 26 94
(16) 736 24 36
wewnętrzne:
sekretariat - 10
podatki - 19
księgowość - 18
obsługa szkół - 16
zarządzanie kryzysowe - 26
budownictwo i gospodarka odpadami - 22
gospodarka nieruchomościami - 23
Urząd Stanu Cywilnego - 21
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
Kierownik – 28
świadczenia rodzinne - 30
pomoc społeczna – 29
pomoc socjalna - 32
Gminny Zakład Usług Wodnych - 24
 
infolinia GOPS – 602 585 567
infolinia GZUW - 731 900 112

Fax (16) 736 24 34

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania KASA Urzędu Gminy Orły jest NIECZYNNA
Prosimy o dokonywanie wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konta Gminy Orły w BS Żurawica O/Orły, numery kont bankowych:
- rachunek (opłaty za odpady ) - 38 9113 1027 2005 3000 0045 0018
- rachunek ogólny opłaty (podatki) - 12 9113 1027 2005 3000 0045 0001
- rachunek GZUW Orły (woda, kanalizacja) - 42 9113 1027 2005 3000 1052 0001
W chwili obecnej jest również możliwa płatność (bez prowizji) w kasie Oddziału Banku w Orłach.

PAMIĘTAJ
W przypadku zaobserwowania u siebie objawów zarażenia koronawirusem bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
 
tel.  604 116 280
       16 670 76 91
psse.przemysl@pis.gov.pl
 
lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999
 
OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA: 800 190 590

Wójt Gminy Orły
Bogusław Słabicki
Orły, dnia 16 marca 2020 r.


 
Informacja dotycząca porad psychologicznych dla osób potrzebujących z terenu Gminy Orły
 
W związku z zaleceniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w porozumieniu z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu przekazujemy listę specjalistów psychologów gotowych do udzielania telefonicznego wsparcia osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz osobom pozostającym w kwarantannie na terenie gminy Orły:
606 280296
537 549 823
513 142 878
692 760 846
 

Podstawowe informacje dla osób, które wracają z zagranicy i bezwzględnie są obowiązane do kwarantanny domowej:
  • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
  • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł
W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:
  • Ww. osoba pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy (miejsca zameldowania w Polsce), w tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.
W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Drodzy uczniowie,
zawieszenie zajęć lekcyjnych nie oznacza, że jest to czas ferii ani dni wolne od nauki. Jest to czas kwarantanny,  w którym należy zachować szczególną ostrożność, rozwagę, odpowiedzialność za siebie i innych.  Należy pozostać w domu, aby ustrzec się przed zarażeniem.
Rekomenduję, żeby przeznaczyć ten czas na naukę. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl pod linkiem ►  Epodreczniki.pl  udostępnione są materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Uczniów klasy VIII zachęcam również do samodzielnej pracy przygotowującej do egzaminu ósmoklasisty. Zapewne pomocne będą dla Was materiały na stronie ► Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Apeluję także do rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi, aby w duchu odpowiedzialności zwrócili uwagę na to gdzie i co podczas okresu kwarantanny robią ich podopieczni. Leży to zarówno w interesie własnym jak i całego społeczeństwa
Korzystając z okazji jeszcze raz  proszę, żeby zachować w tym wyjątkowym okresie specjalne środki ostrożności polegające na :
  • unikaniu zatłoczonych miejsc;
  • nie organizowaniu spotkań towarzyskich;
  • nie wychodzeniu do klubów, na imprezy;
  • nie przebywaniu w galeriach handlowych;
  • spędzaniu najbliższego okresu przejściowego w domu;
Apeluję również o czasowe zamknięcie lub ograniczenie dostępności wszystkich bawialni/sal/placów zabaw oraz innych punktów, które sprzyjają gromadzeniu się dzieci i młodzieży. Prosimy o zachowanie spokoju, razem podejmijmy odpowiednie kroki, które zabezpieczą nas i osoby w naszym otoczeniu przed zakażeniem.

Wójt Gminy Orły
Bogusław Słabicki
Orły, dnia 13 marca 2020 r.
 
KLIK   ►  CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

PRZEKAZANIE MASECZEK DLA POLICJI i WOT
Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki przekazał maseczki ochronne dla Komisariatu Policji w Żurawicy, Wydziału Ruchu Drogowego w Przemyślu  oraz 34 Batalion Lekkiej Piechoty w Jaroisławiu (WOT). Przekazane maseczki są z pewnością dodatkowym i cennym wsparciem w czasie stanu epidemii.

 

#zostanwdomu
#nieklammedyka"Nie ściemniaj strażakom” to projekt zrealizowany przez druhów z Osp Ksrg Niziny. Ideą teledysku jest uświadomienie społeczeństwa o realnych zagrożeniach, jakie niesie ze sobą rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa.
 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19
(w czasie trwania pandemii/epidemii) Informacje ogólne


WYTYCZNE

 

#strazacymedykom


XXI sesja Rady Gminy Orły
odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r. /piątek/ o godz. 12:00
w Sali Narad Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Projekt porządku XXI sesji


Spotkanie informacyjne o sytuacji Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu


Wójt Gminy Orły informuje, iż w dniu 10 lutego 2020r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Orły odbędzie się spotkanie w przedmiocie sytuacji Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, w którym uczestniczyć będą:
- Pan Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,
- Pani Barbara Stawarz - p.o. Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Zapraszam zainteresowanych mieszkańców gminy Orły do wzięcia udziału w spotkaniu.


 

KLIK - > Prezentacja z spotkania informacyjne o sytuacji Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

  więcej

XX sesja Rady Gminy Orły
odbędzie się w dniu 23 stycznia
2020 r. /czwartek/ o godz. 12:00
w Sali Narad Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Projekt porządku XX sesji

 
          Wzór i sposób wypełnienia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 

Wójt  Gminy Orły informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały Nr XVII/110/18 Rady Gminy Orły z dnia 21 listopada 2019 r. w stawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Orły na 2020 r. ustala się stawkę podatku od budynków mieszkalnych w kwocie 0,81 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.
W związku z powyższym wzywa się do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych  na 2020 r. na załączonym wzorze w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Informacje należy wypełnić  przez właścicieli nieruchomości zgodnie z nakazem podatkowym.
W przypadku osób zmarłych i nieprzeprowadzonego postępowania spadkowego informację wypełniają spadkobiercy (osoby zamieszkałe).
W części D.2. załączonej informacji -  Budynki lub ich części należy podać powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych  mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem klatek schodowych, za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. W pomieszczeniach o kondygnacji powyżej 2,20 m zalicza się 100% powierzchni  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się 50% powierzchni użytkowej budynku, a jeżeli powierzchnia jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię tę pomija się. Należy podać łączną powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych.
Informacje należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania nie później niż do 10 stycznia 2020 roku.

 

więcej

XIX sesja Rady Gminy Orły
odbędzie się w dniu 30 grudnia
2019 r. /poniedziałek/ o godz. 12:00
w Sali Narad Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Projekt porządku XIX sesji


 

XVIII sesja Rady Gminy Orły
odbędzie się w dniu 19 grudnia
2019 r. /czwartek/ o godz. 12:00
w Sali Narad Nr 9 Urzędu Gminy w Orłach

Projekt porządku XVIII sesji


 
więcej

strony:

« | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | »

Kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc październik 2020 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Kalendarz Imprez
<< Październik >>

2020-10-23

Piątek

2020-10-24

Sobota

2020-10-25

Niedziela

2020-10-26

Poniedziałek

2020-10-27

Wtorek

2020-10-28

Środa

2020-10-29

Czwartek

Październik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

d1764cb6709cf585471a320624a52ced
http://www.alp-carp.com/http://www.wrota.podkarpackie.pl/http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013http://www.powiat.przemysl.pl/http://www.arimr.gov.pl/http://www.pup.przemysl.pl/
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.